هشتمین همایش بین المللی علوم شناختی به صورت مجازی و رایگان برای عموم دانشجویان و علاقمندان برگزار خواهد شد   تماس با ما     English
ثبت نام شدگان کنگره Congress pre registered
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z All

RowFamily - NameGradeReg. Status
 1  Abasian  - Mina - Primary Reg.
 2  Abazari  - Kobra - Primary Reg.
 3  Abbasi  - Fatemeh - Primary Reg.
 4  Abbasi  - Maryam - Complete Reg.
 5  Abbasilou  - Mariya MA Primary Reg.
 6  Abdollahi  - Mohammad Amin MA Primary Reg.
 7  Afrashi  - Azita - Primary Reg.
 8  Afshoun  - Soroush - Primary Reg.
 9  Afzalinia  - Mehdi MA Primary Reg.
 10  Aghili  - Mojtaba - Primary Reg.
 11  Ahmadi  - Ali MA Complete Reg.
 12  Ahmadi  - Shamseddin - Primary Reg.
 13  Ahmadikia  - Mohammad MA Primary Reg.
 14  Ahmadiyan shlchi  - Kourosh - Primary Reg.
 15  Ajorlo  - Elham MA Primary Reg.
 16  Akbari Chermahini  - Soghra - Primary Reg.
 17  Akhlaghi  - Zhamak - Primary Reg.
 18  Aliabadian  - Rojina - Primary Reg.
 19  Alimohammadi  - Fatemeh MA Primary Reg.
 20  Alinejad  - Zahra MA Primary Reg.
 21  Alioghli  - Bahar MA Primary Reg.
 22  Aminabadi  - Zahra - Primary Reg.
 23  Amirpour  - Borzoo - Primary Reg.
 24  Amohashemi  - Elahe Doctor Primary Reg.
 25  Arezoomandan  - Reza - Primary Reg.
 26  Asadi  - Seyed ehsan - Primary Reg.
 27  Asadzadeh Goljahi  - Marzieh MA Primary Reg.
 28  Asareh  - Mina MA Primary Reg.
 29  Asayesh  - Vahid Doctor Primary Reg.
 30  Asgari  - Erfan - Primary Reg.
 31  Asgharian asl  - Fatemeh MA Primary Reg.
 32  Ashna  - Amir Hossein - Primary Reg.
 33  Azadi  - Maryam MA Complete Reg.
 34  Bahrami Khorshid  - Sahar - Primary Reg.
 35  Bakhtiary javan  - Sadegh MA Primary Reg.
 36  Bakhtiyar  - Anahid Doctor Primary Reg.
 37  Bamshadi  - Parsa - Primary Reg.
 38  Banaeian  - Hossien - Primary Reg.
 39  Banihashemi  - Seyed Mohsen - Primary Reg.
 40  Baniyaghoob  - Reyhane - Primary Reg.
 41  Barkhordari  - Ramazan - Primary Reg.
 42  Bathaeian  - Seyed sepehr - Primary Reg.
 43  Beheshti  - Siamak - Primary Reg.
 44  Behroozi  - Mostafa - Primary Reg.
 45  Behzadnia  - Amin MA Primary Reg.
 46  Beigizadeh  - Shiva MA Primary Reg.
 47  Bejarzehi  - Shirin MA Primary Reg.
 48  Biglari  - Samaneh Doctor Primary Reg.
 49  Boazar  - Ali - Primary Reg.
 50  Bokharaei  - Saleheh - Primary Reg.
 51  Borhani  - Khatereh - Primary Reg.
 52  Bozorgi  - Gooya Expert Primary Reg.
 53  Chakani  - Nastaran MA Primary Reg.
 54  Conteh  - Abu Bakarr Doctor Primary Reg.
 55  Daliri  - Seyed Hamid MA Primary Reg.
 56  Darzi  - Ghasem - Primary Reg.
 57  Darzi  - Ghasem Doctor Primary Reg.
 58  Dasmeh  - Ali Expert Primary Reg.
 59  Dehghani  - Batoul MA Primary Reg.
 60  Dehghani  - Zobeideh MA Primary Reg.
 61  Dehnavi  - Farangis MA Primary Reg.
 62  Delparish  - Mehran - Primary Reg.
 63  Diyanati  - Masoumeh - Primary Reg.
 64  Dolatabadi  - Mina MA Primary Reg.
 65  Dorosti  - Sarshar MA Primary Reg.
 66  Ebadi  - Ahmad Doctor Primary Reg.
 67  Ebrahimighiri  - Mohaddeseh - Primary Reg.
 68  Emami  - Sayed rahmat MA Primary Reg.
 69  Emsaki  - Golita - Primary Reg.
 70  Erfaninia  - Hossein MA Primary Reg.
 71  Esfandiari  - Laleh - Primary Reg.
 72  Esmaeilinasab  - Maryam - Primary Reg.
 73  FADAEI KERMANI  - MOHAMMA HOSEIN MA Primary Reg.
 74  Fadaeimoghadam heydarabadi  - Mahshad - Primary Reg.
 75  Fallahian  - Hossein MA Complete Reg.
 76  Farahani  - Masoumeh - Primary Reg.
 77  Farmani  - Elahe MA Primary Reg.
 78  Fatahi  - Reza - Primary Reg.
 79  Fatemifar  - Fatemeh MA Primary Reg.
 80  Fathirezaie  - Zahra - Primary Reg.
 81  Fathollahi koche  - Ahmad - Primary Reg.
 82  Feyzabadi  - Razie MA Primary Reg.
 83  Fiuzi  - Abolhasan - Complete Reg.
 84  Fotoohiardakany  - Mohammadamin - Primary Reg.
 85  Gahvechi Amiri  - Zahra - Primary Reg.
 86  Ganji  - Nima - Primary Reg.
 87  Geshani  - Sepideh MA Primary Reg.
 88  Ghalichi  - Ghazaleh - Primary Reg.
 89  Ghanavati Nejad  - Maryam MA Complete Reg.
 90  Ghannadbashi  - Razieh MA Primary Reg.
 91  Ghasemi  - Fatemeh - Primary Reg.
 92  Ghasisin  - Leila - Primary Reg.
 93  Ghiasian  - Maryam - Primary Reg.
 94  Ghobadi  - Raheleh - Primary Reg.
 95  Gholami  - Sina - Primary Reg.
 96  Gholizadeh  - Sara Expert Primary Reg.
 97  Ghorbani  - Sajjad Expert Primary Reg.
 98  Ghorbani  - Setayesh MA Primary Reg.
 99  Ghorbanian  - Elham - Primary Reg.
 100  Ghorbany  - Pouya - Primary Reg.
 101  Golestan Hashemi  - Sayed Mahdi - Primary Reg.
 102  Golmoradi  - Azin Doctor Primary Reg.
 103  Golriz  - Setareh - Complete Reg.
 104  Golshaie  - Ramin - Primary Reg.
 105  Goudarzi  - Iran - Primary Reg.
 106  Hadidi  - Asmae MA Complete Reg.
 107  Hadizadeh  - Majid Expert Primary Reg.
 108  Hadjighassem  - Mahmoudreza - Primary Reg.
 109  Hafezi bakhtiari  - Ghazale MA Primary Reg.
 110  Haghani  - Sobhan Doctor Primary Reg.
 111  Haghighatfard  - Arvin Doctor Primary Reg.
 112  Hakimirad  - Elham - Primary Reg.
 113  Hamedi  - Zahra MA Primary Reg.
 114  Hamedi Shirvan  - Zahra - Primary Reg.
 115  Hamidi  - Farideh - Complete Reg.
 116  Hashmei  - Zahra - Primary Reg.
 117  Hatami  - Ghazal - Complete Reg.
 118  Heravi  - Mojtaba MA Primary Reg.
 119  Homayounfar  - Morteza MA Primary Reg.
 120  Homayouni  - Ali Reza - Primary Reg.
 121  Hoseini  - Masoome MA Primary Reg.
 122  Hoseinpourfard  - Mohammadjavad - Primary Reg.
 123  Hosseini  - Seyed esmaeil - Primary Reg.
 124  Hosseini  - Fatemeh sadat MA Primary Reg.
 125  Hosseinzadeh Bahreini  - Narjes MA Primary Reg.
 126  Jafarnia  - Vahid MA Complete Reg.
 127  Jahromy  - Fateme - Primary Reg.
 128  Jalilzad  - Marzieh MA Primary Reg.
 129  Jasby  - Mostafa MA Primary Reg.
 130  Jessri  - Neda MA Primary Reg.
 131  Jonadiepour  - Fatemeh - Primary Reg.
 132  Kadkhoda  - Mohammad MA Primary Reg.
 133  Kafi  - Faezeh - Primary Reg.
 134  Kaka  - Fateme MA Primary Reg.
 135  Kakoee  - Fatemeh MA Primary Reg.
 136  Kalate jari  - Mehrdad MA Primary Reg.
 137  Kalhori  - Fatemeh Expert Primary Reg.
 138  Kamari  - Elahe - Primary Reg.
 139  Kamran  - Leila MA Primary Reg.
 140  Kareem  - Ali - Primary Reg.
 141  Karimi  - Negar MA Primary Reg.
 142  Karimi  - Zaynab MA Primary Reg.
 143  Karimi  - Yaser Expert Primary Reg.
 144  Karimi  - Zakaria MA Primary Reg.
 145  Kashani Vahid  - Maryam MA Primary Reg.
 146  Kashani Vahid  - Leila - Primary Reg.
 147  Kaviani  - Ehsan Doctor Primary Reg.
 148  Kavyanpoor  - Zhila Doctor Primary Reg.
 149  Kazemi  - Kamran - Primary Reg.
 150  Kazemitabar  - Maedeh - Primary Reg.
 151  Kazemitabar  - Maedeh - Primary Reg.
 152  Khaleghi  - Mohammad Reza - Primary Reg.
 153  Khalili  - Leili MA Primary Reg.
 154  Khalilian  - Hajar MA Primary Reg.
 155  Khalilvandian  - Babak - Primary Reg.
 156  Khan  - Azizuddin - Primary Reg.
 157  Khan  - Azizuddin - Primary Reg.
 158  Khanipour  - Hamid - Primary Reg.
 159  Khanlari  - Reza MA Primary Reg.
 160  Khanlari  - ‌Reza MA Primary Reg.
 161  Kharazmi  - Khatereh MA Primary Reg.
 162  Khayyat Naghadehi  - Ayda MA Primary Reg.
 163  Khodashenas Firuzabadi  - Neda - Primary Reg.
 164  Khoobdel  - Faramarz Expert Primary Reg.
 165  L  - L Doctor Primary Reg.
 166  Lotfali  - Saadi MA Primary Reg.
 167  Lotfi  - Rezvan MA Primary Reg.
 168  Lotfi  - ALI Doctor Primary Reg.
 169  Madanian  - Latifehossadat - Primary Reg.
 170  Mahjub  - Hassan - Primary Reg.
 171  Mahmoodabadi  - Nargol - Primary Reg.
 172  Mahmoudi  - Forogh MA Primary Reg.
 173  Mahmoudi Kouchacksaraei  - Ali Asghar MA Primary Reg.
 174  Majdabadi  - Fatemeh MA Primary Reg.
 175  Majidi  - Amirhossein Expert Primary Reg.
 176  Maleknia  - Amir Expert Primary Reg.
 177  Mali  - Esfandiar Doctor Primary Reg.
 178  Mazaheri  - Maryam MA Primary Reg.
 179  Mazarian  - Alireza - Primary Reg.
 180  Mehrabinejad  - Mohammad Mehdi Doctor Primary Reg.
 181  Mehrpour  - Zahra - Primary Reg.
 182  Mirabolfathi  - Vida sadat - Primary Reg.
 183  MIRZAPOURGHAZVINI  - BAHAREH MA Primary Reg.
 184  Moattari  - Mehrnaz - Primary Reg.
 185  Moazzen  - Mahdi MA Primary Reg.
 186  Moghtadaei  - Nasrin MA Primary Reg.
 187  Mohajeri  - Marzieh MA Primary Reg.
 188  Mohammad Hoseini  - Sara MA Primary Reg.
 189  Mohammad pour kargar  - Hossain - Primary Reg.
 190  Mohammadi  - Zahra - Primary Reg.
 191  Mohammadi  - Safar MA Primary Reg.
 192  Mohammadi Sadr  - Mahmood - Primary Reg.
 193  Mohammadian  - Javad MA Primary Reg.
 194  Mohammadzadeh  - Sahar - Primary Reg.
 195  Mohammadzadeh  - Azar MA Primary Reg.
 196  Mokarrambakhtajerdi  - Afsaneh MA Primary Reg.
 197  Mokhtari  - Setareh - Primary Reg.
 198  Mokhtarzadeh  - Marziyeh Expert Primary Reg.
 199  Montahaee dehka  - Tahereh MA Primary Reg.
 200  Moradi fard  - Maral Expert Primary Reg.
 201  Moradi madadlou  - Zahra MA Primary Reg.
 202  Mousavi  - Hanzaleh MA Primary Reg.
 203  Nahid  - Fatemeh MA Primary Reg.
 204  Najafian soomeh  - Amin MA Primary Reg.
 205  Narimani  - Bahareh MA Primary Reg.
 206  Nasiri  - Mohsen Expert Primary Reg.
 207  Nejat  - Pegah - Primary Reg.
 208  Nezhaddehghani  - Samira Doctor Primary Reg.
 209  Nikpour  - Gholamali - Primary Reg.
 210  Niksiyar  - Amirhossein - Primary Reg.
 211  Nordin  - Zaimuariffudin Shukri - Primary Reg.
 212  Nordin  - Zaimuariffudin shukri - Primary Reg.
 213  Nouralizade Khorrami  - Hanie MA Primary Reg.
 214  Nouri  - Ali - Primary Reg.
 215  Oj  - Sahar MA Primary Reg.
 216  Oliaee  - Mansureh Doctor Primary Reg.
 217  Paknejad  - Pouya MA Primary Reg.
 218  Pakravan  - Nafiseh Doctor Primary Reg.
 219  Parhamfar  - Zahra MA Primary Reg.
 220  Parhoon  - Kamal - Primary Reg.
 221  Parviz  - Koorosh PHD Primary Reg.
 222  Pasandeh  - Shahrbanoo MA Primary Reg.
 223  Pezeshkan  - Azam MA Primary Reg.
 224  Pircheraghali  - Maryam MA Primary Reg.
 225  Pirverdizadeh  - Tuba Expert Primary Reg.
 226  Poormohammadi  - Leyla MA Primary Reg.
 227  Qamar  - Roheen Doctor Primary Reg.
 228  Qamar  - Roheen - Primary Reg.
 229  Qamar  - Roheen Doctor Primary Reg.
 230  Qasemi  - Mahmud reza - Primary Reg.
 231  R  - M Doctor Complete Reg.
 232  Radaei  - Moussa Expert Primary Reg.
 233  Radman  - Narges - Primary Reg.
 234  Rahimi  - Fariborz - Primary Reg.
 235  Rahimi yeganeh  - Zahra MA Primary Reg.
 236  Rahimifar  - Parvane MA Primary Reg.
 237  Rahimy  - Ramin PHD Primary Reg.
 238  Rahmani Doqaruni  - Vahid - Primary Reg.
 239  Raiisi  - Fatteme - Primary Reg.
 240  Rajabi Chavarchi  - Zohreh MA Complete Reg.
 241  Rajabzadeh  - Saeideh MA Primary Reg.
 242  Rajabzadeh  - Syed Ahmad MA Primary Reg.
 243  RasekhMahand  - Mohammad - Primary Reg.
 244  Rashtbarian ojaghkandi  - Shabnam MA Complete Reg.
 245  Rasta  - Seyed Hossein - Primary Reg.
 246  Rezaei  - Mohammad - Primary Reg.
 247  Rezaei  - Maryam MA Primary Reg.
 248  Rezaeian  - Sahba - Primary Reg.
 249  Rezaeiasl  - Zahra - Complete Reg.
 250  Rezayi  - Saeed - Primary Reg.
 251  Riahi  - Ali - Complete Reg.
 252  Rigi  - Behzad - Primary Reg.
 253  Rohampour  - Kambiz - Primary Reg.
 254  Roohparvar  - Zahra MA Primary Reg.
 255  Roshani  - FERESHTEH MA Primary Reg.
 256  Saadatpour  - Fatemeh MA Primary Reg.
 257  Saatchian  - Erfan MA Primary Reg.
 258  Sabahi  - Faranak - Primary Reg.
 259  Sabounchi  - Ali - Primary Reg.
 260  Sabramiz  - Abolfazl - Primary Reg.
 261  Sabzi  - Sara MA Primary Reg.
 262  Sadeghi  - Behzad Expert Complete Reg.
 263  Sadeghi  - Meysam - Primary Reg.
 264  Sadeghi  - Fatemeh Expert Primary Reg.
 265  Sadeghnejd Tabrizi  - Hamidreza Expert Primary Reg.
 266  Sadeghzadeh  - Reza MA Primary Reg.
 267  Sadi  - Soleiman MA Primary Reg.
 268  Saeedi  - Hamid MA Primary Reg.
 269  Safavimanesh  - Farzaneh - Primary Reg.
 270  Saffarian  - Arezoo - Complete Reg.
 271  Safi  - Naser Doctor Complete Reg.
 272  Sahraei  - Hedayat - Primary Reg.
 273  Sajadinezhad  - Marzieh Sadat - Primary Reg.
 274  Saliminia  - Fereshteh MA Primary Reg.
 275  Samie taeime  - Mahnaz MA Primary Reg.
 276  Samimifar  - Marzie MA Primary Reg.
 277  Saneie Moghadam  - Maryam Doctor Primary Reg.
 278  Saremi  - Mahnaz - Primary Reg.
 279  SariSarraf  - Shadi - Primary Reg.
 280  Sarvandi  - Akram MA Primary Reg.
 281  Sayadi  - Masoud - Primary Reg.
 282  Schlatter  - Thomas - Primary Reg.
 283  Sedaghatkish khoshkbejari  - Mohsen MA Primary Reg.
 284  Sepahvand  - Tooraj - Primary Reg.
 285  Shabani Hamidabadi  - Mahmoud MA Primary Reg.
 286  Shah  - Alize Doctor Primary Reg.
 287  Shahidani  - Somayeh - Complete Reg.
 288  Shahraki  - Fazlollah MA Primary Reg.
 289  Shahriary  - Shaghayegh Expert Primary Reg.
 290  Shakibafard  - Fatemeh MA Primary Reg.
 291  Shamshiri  - Malihe MA Primary Reg.
 292  Sharifi  - Sarvenaz MA Primary Reg.
 293  Sharifian  - MohammadHasan MA Primary Reg.
 294  Sima  - Sepehr - Primary Reg.
 295  Simani  - Leila - Primary Reg.
 296  Sirous Azar  - Raana Expert Primary Reg.
 297  Sisakhti  - Minoo MA Primary Reg.
 298  Sohrabi  - Ahmad - Primary Reg.
 299  Soltani  - Mohammad Ali MA Complete Reg.
 300  Soltanipour  - Masoumeh MA Primary Reg.
 301  Soltanipour  - Sepideh MA Primary Reg.
 302  Taghizadeh  - Seyed hosein Expert Primary Reg.
 303  TAHAN BIDGOLI  - NARJES MA Primary Reg.
 304  Tahmasb  - Soheila MA Primary Reg.
 305  Takini  - Sara MA Primary Reg.
 306  Tamannaeifar  - Shima - Primary Reg.
 307  Tarsaie  - Mahvash MA Primary Reg.
 308  Tavakoli  - Mina MA Primary Reg.
 309  Thomas  - Schlatter Doctor Primary Reg.
 310  Torabi Nikjeh  - Majid Doctor Primary Reg.
 311  Vafaei  - Mohammad reza - Primary Reg.
 312  Vafaei  - Abbas Ali - Primary Reg.
 313  Vafaei shooshtari  - Shirin MA Primary Reg.
 314  Vaghef  - Ladan - Primary Reg.
 315  Vakili  - Samira - Primary Reg.
 316  Vishteh  - Mohadeseh - Primary Reg.
 317  Yarbeygi Darvishvand  - Ali - Primary Reg.
 318  Yousefian  - Bahareh MA Primary Reg.
 319  Yousofizadeh  - Daryoush MA Primary Reg.
 320  Zakeri  - Mehdi Doctor Complete Reg.
 321  Zamani Sani  - Seyed Hojjat - Primary Reg.
 322  Zardari  - Baqar Ali Doctor Primary Reg.
 323  Zare  - Reyhaneh - Primary Reg.
 324  Zareei  - Sirvan MA Primary Reg.
 325  Zarrin  - Farzaneh MA Primary Reg.
 326  Zia  - Mohammad Javad - Primary Reg.
 327  Zolfaghari  - Golnaz - Primary Reg.

  Number of Complete Reg:22ورود اعضا
فرم ثبت نام در کنگره راهنمای ارسال خلاصه مقاله لیست کارگاه های کنگره معرفی کنگره
درباره ایران
اخبار
برنامه های همایش
پیام ها

دانشجویان، اساتید، محققان و همکاران فرهیخته محترم

با استعانت از درگاه حضرت حق مایه بسی خوشوقتی است که برگزاری هشتمین همایش بین ‏المللی علوم شناختی که در تاریخ 30 و 31 مرداد - 6 و 7 شهریور 1399 به صورت مجازی برگزار خواهد شد را اعلام نمایم.

بدون تردید برگزاری این همایش علمی با حضور فرهیختگان و صاحبنظران برجسته خارجی و داخلی و نیز جوانان محقق و دانشجویان عزیز، فرصت کم نظیری را فراهم می کند تا دستاوردهای ارزشمند علمی اعم از پژوهش‏های بنیادی و یا مطالعات کاربردی را در قالب محورهای همایش در اختیار علاقمندان قرار دهند.

همانطور که مستحضرید علوم شناختی شاهراه تلاقی علوم مختلف مانند علوم اعصاب، شاخه‏های مختلف پزشکی (مانند تصویربرداری مغزی، روانپزشکی، پزشکی سالمندان و...)، علوم مهندسی و رایانه، زبان شناسی شناختی، فلسفه ذهن، آموزش و پرورش شناختی، روانشناسی شناختی، شناخت اجتماعی و ... می باشد. از این رو فرصتی است تا طیف وسیعی از متخصصان رشته های مذکور به بحث و تبادل نظر، و نقد و بررسی یافته‏های علمی بپردازند. چنین تعاملات علمی بدون شک زمینه ساز طرح ایده‏های نو برای انجام پژوهشهای آتی و همکاریهای میان رشته‏ای می گردد. علاوه بر این فرصت مغتمی برای همکاریهای علمی بین‏ المللی و میان دانشگاهی فراهم می گردد تا از این رهگذر شاهد رشد و شکوفایی درخور و مناسب دانشجویان و محققان از یک طرف و نزدیک شدن به مرزهای دانش از طرف دیگرد باشیم. تداوم این روند در گذر زمان موجب خواهد شد تا دانشگاهها، مراکز علمی و متخصصان نقش خود را در ارتقاء دانش علوم شناختی به نحو شایسته ایفا نمایند.

در هشتمین همایش بین‏المللی علوم شناختی مباحث علمی و پژوهشی در قالب سخنرانیهای کلیدی، میزگرد‏های علمی، ارائه مقالات به صورت سخنرانی و پوستر، کارگاههای آموزشی توسط محققین خارجی و داخلی ارائه خواهد شد.

این همایش توسط موسسه آموزش عالی علوم شناختی با همراهی ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی و دانشگاه شهید بهشتی و نیز همکاری دانشگاهها و نهادهای علمی و پژوهشی مختلف کشور برگزار می گردد که از مشارکت همه آنها صمیمانه سپاسگزاری می گردد.

اینجانب ضمن تشکر از برگزار کنندگان همایش، اطمینان دارم حضور و مشارکت کلیه اساتید، متخصصان و دانشجویان عرصه های مرتبط زمینه را برای تحقق اهداف عالی همایش در دستیابی به همکاریهای گسترده میان رشته‏ای و دانشگاهی و حرکت در مرزهای دانش فراهم خواهد کرد.

دکتر علیرضا مرادی

رئیس هشتمین همایش بین المللی علوم شناختی

پژوهشگران محترم

این افتخار را داریم که تمامی دانشمندان و محققین در حوزه علوم شناختی را به هشتمین همایش بین المللی علوم شناختی دعوت نماییم. این همایش توسط موسسه آموزش عالی علوم شناختی با همراهی دانشگاه شهید بهشتی در تاریخ 30 و 31 مرداد - 6 و 7 شهریور 1399 به صورت مجازی برگزار خواهد شد.

در این رویداد علمی حوزه های مختلف علوم شناختی از جمله روانشناسی شناختی، علوم اعصاب شناختی، مدل سازی شناختی، زبان شناسی شناختی، آموزش و پرورش شناختی و فلسفه ذهن توسط دانشمندان و محققین ملی و بین المللی مورد بحث قرار خواهد گرفت.

از طرف دیگر مقالات تحقیقی بسیاری در قالب سمپوزیوم های متعدد و پوستر نیز توسط محققین ارائه خواهد شد. همچنین بخش قابل توجهی از همایش به میزگردهایی که توسط اندیشمندان حوزه علوم شناختی برگزار خواهد شد اختصاص یافته است. امید است که این رویداد علمی سه روزه مورد استفاده دانشجویان، محققین و دانشمندان علوم شناختی قرار گیرد. 

دکتر مهدی تهرانی دوست

دکتر رضا خسروآبادی

 

دبیران علمی هشتمین همایش بین المللی علوم شناختی

 

 

 

حامیان کنگره
آمار بازديدها
تماس با ما
روز شمار
امروز 172
ماه جاری 4489
کل مراجعات 87488
دبیرخانه علمی: مؤسسه آموزش عالی علوم شناختی
تلفن: 76291130-021