تعویق تاریخ برگزاری هشتمین همایش بین المللی علوم شناختی       آخرین تمدید مهلت ارسال مقاله تا 15 اسفند ماه       فراخوان مقاله   صفحه اصلی   فرم ثبت نام   تماس با ما     English
ثبت نام شدگان کنگره Congress pre registered
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z All

RowFamily - NameGradeReg. Status
 1  Abasian  - Mina - Primary Reg.
 2  Abazari  - Kobra - Primary Reg.
 3  Abbasi  - Maryam - Complete Reg.
 4  Abbasi  - Fatemeh - Primary Reg.
 5  Abbasilou  - Mariya MA Primary Reg.
 6  Abdollahi  - Mohammad Amin MA Primary Reg.
 7  Afrashi  - Azita - Primary Reg.
 8  Afshoun  - Soroush - Primary Reg.
 9  Afzalinia  - Mehdi MA Primary Reg.
 10  Aghili  - Mojtaba - Primary Reg.
 11  Ahmadi  - Ali MA Complete Reg.
 12  Ahmadi  - Shamseddin - Primary Reg.
 13  Ahmadikia  - Mohammad MA Primary Reg.
 14  Ahmadiyan shlchi  - Kourosh - Primary Reg.
 15  Ajorlo  - Elham MA Primary Reg.
 16  Akbari Chermahini  - Soghra - Primary Reg.
 17  Aliabadian  - Rojina - Primary Reg.
 18  Alimohammadi  - Fatemeh MA Primary Reg.
 19  Alinejad  - Zahra MA Primary Reg.
 20  Alioghli  - Bahar MA Primary Reg.
 21  Aminabadi  - Zahra - Primary Reg.
 22  Amirpour  - Borzoo - Primary Reg.
 23  Amohashemi  - Elahe Doctor Primary Reg.
 24  Arezoomandan  - Reza - Primary Reg.
 25  Asadi  - Seyed ehsan - Primary Reg.
 26  Asareh  - Mina MA Primary Reg.
 27  Asayesh  - Vahid Doctor Primary Reg.
 28  Asgari  - Erfan - Primary Reg.
 29  Asgharian asl  - Fatemeh MA Primary Reg.
 30  Ashna  - Amir Hossein - Primary Reg.
 31  Azadi  - Maryam MA Complete Reg.
 32  Bahrami Khorshid  - Sahar - Primary Reg.
 33  Bakhtiary javan  - Sadegh MA Primary Reg.
 34  Bakhtiyar  - Anahid Doctor Primary Reg.
 35  Bamshadi  - Parsa - Primary Reg.
 36  Banaeian  - Hossien - Primary Reg.
 37  Banihashemi  - Seyed Mohsen - Primary Reg.
 38  Baniyaghoob  - Reyhane - Primary Reg.
 39  Barkhordari  - Ramazan - Primary Reg.
 40  Bathaeian  - Seyed sepehr - Primary Reg.
 41  Beheshti  - Siamak - Primary Reg.
 42  Behroozi  - Mostafa - Primary Reg.
 43  Behzadnia  - Amin MA Primary Reg.
 44  Beigizadeh  - Shiva MA Primary Reg.
 45  Bejarzehi  - Shirin MA Primary Reg.
 46  Biglari  - Samaneh Doctor Primary Reg.
 47  Boazar  - Ali - Primary Reg.
 48  Bokharaei  - Saleheh - Primary Reg.
 49  Borhani  - Khatereh - Primary Reg.
 50  Bozorgi  - Gooya Expert Primary Reg.
 51  Conteh  - Abu Bakarr Doctor Primary Reg.
 52  Daliri  - Seyed Hamid MA Primary Reg.
 53  Darzi  - Ghasem - Primary Reg.
 54  Darzi  - Ghasem Doctor Primary Reg.
 55  Dasmeh  - Ali Expert Primary Reg.
 56  Dehghani  - Batoul MA Primary Reg.
 57  Dehghani  - Zobeideh MA Primary Reg.
 58  Dehnavi  - Farangis MA Primary Reg.
 59  Delparish  - Mehran - Primary Reg.
 60  Diyanati  - Masoumeh - Primary Reg.
 61  Dolatabadi  - Mina MA Primary Reg.
 62  Dorosti  - Sarshar MA Primary Reg.
 63  Ebadi  - Ahmad Doctor Primary Reg.
 64  Ebrahimighiri  - Mohaddeseh - Primary Reg.
 65  Emami  - Sayed rahmat MA Primary Reg.
 66  Emsaki  - Golita - Primary Reg.
 67  Erfaninia  - Hossein MA Primary Reg.
 68  Esfandiari  - Laleh - Primary Reg.
 69  Esmaeilinasab  - Maryam - Primary Reg.
 70  FADAEI KERMANI  - MOHAMMA HOSEIN MA Primary Reg.
 71  Fadaeimoghadam heydarabadi  - Mahshad - Primary Reg.
 72  Fallahian  - Hossein MA Complete Reg.
 73  Farahani  - Masoumeh - Primary Reg.
 74  Farmani  - Elahe MA Primary Reg.
 75  Fatahi  - Reza - Primary Reg.
 76  Fathirezaie  - Zahra - Primary Reg.
 77  Fathollahi koche  - Ahmad - Primary Reg.
 78  Feyzabadi  - Razie MA Primary Reg.
 79  Fiuzi  - Abolhasan - Complete Reg.
 80  Fotoohiardakany  - Mohammadamin - Primary Reg.
 81  Gahvechi Amiri  - Zahra - Primary Reg.
 82  Ganji  - Nima - Primary Reg.
 83  Geshani  - Sepideh MA Primary Reg.
 84  Ghalichi  - Ghazaleh - Primary Reg.
 85  Ghanavati Nejad  - Maryam MA Complete Reg.
 86  Ghasemi  - Fatemeh - Primary Reg.
 87  Ghasisin  - Leila - Primary Reg.
 88  Ghiasian  - Maryam - Primary Reg.
 89  Ghobadi  - Raheleh - Primary Reg.
 90  Gholami  - Sina - Primary Reg.
 91  Gholizadeh  - Sara Expert Primary Reg.
 92  Ghorbani  - Sajjad Expert Primary Reg.
 93  Ghorbani  - Setayesh MA Primary Reg.
 94  Ghorbanian  - Elham - Primary Reg.
 95  Golestan Hashemi  - Sayed Mahdi - Primary Reg.
 96  Golmoradi  - Azin Doctor Primary Reg.
 97  Golriz  - Setareh - Complete Reg.
 98  Golshaie  - Ramin - Primary Reg.
 99  Goudarzi  - Iran - Primary Reg.
 100  Hadizadeh  - Majid Expert Primary Reg.
 101  Hadjighassem  - Mahmoudreza - Primary Reg.
 102  Hafezi bakhtiari  - Ghazale MA Primary Reg.
 103  Haghani  - Sobhan Doctor Primary Reg.
 104  Haghighatfard  - Arvin Doctor Primary Reg.
 105  Hakimirad  - Elham - Primary Reg.
 106  Hamedi  - Zahra MA Primary Reg.
 107  Hamedi Shirvan  - Zahra - Primary Reg.
 108  Hamidi  - Farideh - Complete Reg.
 109  Hashmei  - Zahra - Primary Reg.
 110  Hatami  - Ghazal - Complete Reg.
 111  Heravi  - Mojtaba MA Primary Reg.
 112  Homayounfar  - Morteza MA Primary Reg.
 113  Homayouni  - Ali Reza - Primary Reg.
 114  Hoseini  - Masoome MA Primary Reg.
 115  Hoseinpourfard  - Mohammadjavad - Primary Reg.
 116  Hosseini  - Fatemeh sadat MA Primary Reg.
 117  Hosseini  - Seyed esmaeil - Primary Reg.
 118  Jafarnia  - Vahid MA Complete Reg.
 119  Jahromy  - Fateme - Primary Reg.
 120  Jalilzad  - Marzieh MA Primary Reg.
 121  Jasby  - Mostafa MA Primary Reg.
 122  Jessri  - Neda MA Primary Reg.
 123  Jonadiepour  - Fatemeh - Primary Reg.
 124  Kadkhoda  - Mohammad MA Primary Reg.
 125  Kafi  - Faezeh - Primary Reg.
 126  Kaka  - Fateme MA Primary Reg.
 127  Kakoee  - Fatemeh MA Primary Reg.
 128  Kalate jari  - Mehrdad MA Primary Reg.
 129  Kalhori  - Fatemeh Expert Primary Reg.
 130  Kamari  - Elahe - Primary Reg.
 131  Kamran  - Leila MA Primary Reg.
 132  Kareem  - Ali - Primary Reg.
 133  Karimi  - Negar MA Primary Reg.
 134  Karimi  - Zaynab MA Primary Reg.
 135  Karimi  - Yaser Expert Primary Reg.
 136  Karimi  - Zakaria MA Primary Reg.
 137  Kashani Vahid  - Leila - Primary Reg.
 138  Kashani Vahid  - Maryam MA Primary Reg.
 139  Kaviani  - Ehsan Doctor Primary Reg.
 140  Kavyanpoor  - Zhila Doctor Primary Reg.
 141  Kazemi  - Kamran - Primary Reg.
 142  Kazemitabar  - Maedeh - Primary Reg.
 143  Kazemitabar  - Maedeh - Primary Reg.
 144  Khaleghi  - Mohammad Reza - Primary Reg.
 145  Khalili  - Leili MA Primary Reg.
 146  Khalilian  - Hajar MA Primary Reg.
 147  Khan  - Azizuddin - Primary Reg.
 148  Khan  - Azizuddin - Primary Reg.
 149  Khanipour  - Hamid - Primary Reg.
 150  Khanlari  - Reza MA Primary Reg.
 151  Khanlari  - ‌Reza MA Primary Reg.
 152  Kharazmi  - Khatereh MA Primary Reg.
 153  Khayyat Naghadehi  - Ayda MA Primary Reg.
 154  Khodashenas Firuzabadi  - Neda - Primary Reg.
 155  L  - L Doctor Primary Reg.
 156  Lotfali  - Saadi MA Primary Reg.
 157  Lotfi  - ALI Doctor Primary Reg.
 158  Lotfi  - Rezvan MA Primary Reg.
 159  Madanian  - Latifehossadat - Primary Reg.
 160  Mahjub  - Hassan - Primary Reg.
 161  Mahmoodabadi  - Nargol - Primary Reg.
 162  Mahmoudi  - Forogh MA Primary Reg.
 163  Mahmoudi Kouchacksaraei  - Ali Asghar MA Primary Reg.
 164  Majdabadi  - Fatemeh MA Primary Reg.
 165  Majidi  - Amirhossein Expert Primary Reg.
 166  Maleknia  - Amir Expert Primary Reg.
 167  Mali  - Esfandiar Doctor Primary Reg.
 168  Mazaheri  - Maryam MA Primary Reg.
 169  Mazarian  - Alireza - Primary Reg.
 170  Mehrabinejad  - Mohammad Mehdi Doctor Primary Reg.
 171  Mehrpour  - Zahra - Primary Reg.
 172  Mirabolfathi  - Vida sadat - Primary Reg.
 173  MIRZAPOURGHAZVINI  - BAHAREH MA Primary Reg.
 174  Moattari  - Mehrnaz - Primary Reg.
 175  Moazzen  - Mahdi MA Primary Reg.
 176  Moghtadaei  - Nasrin MA Primary Reg.
 177  Mohajeri  - Marzieh MA Primary Reg.
 178  Mohammad Hoseini  - Sara MA Primary Reg.
 179  Mohammad pour kargar  - Hossain - Primary Reg.
 180  Mohammadi  - Zahra - Primary Reg.
 181  Mohammadi  - Safar MA Primary Reg.
 182  Mohammadian  - Javad MA Primary Reg.
 183  Mohammadzadeh  - Sahar - Primary Reg.
 184  Mohammadzadeh  - Azar MA Primary Reg.
 185  Mokarrambakhtajerdi  - Afsaneh MA Primary Reg.
 186  Mokhtarzadeh  - Marziyeh Expert Primary Reg.
 187  Montahaee dehka  - Tahereh MA Primary Reg.
 188  Moradi madadlou  - Zahra MA Primary Reg.
 189  Mousavi  - Hanzaleh MA Primary Reg.
 190  Nahid  - Fatemeh MA Primary Reg.
 191  Najafian soomeh  - Amin MA Primary Reg.
 192  Narimani  - Bahareh MA Primary Reg.
 193  Nasiri  - Mohsen Expert Primary Reg.
 194  Nejat  - Pegah - Primary Reg.
 195  Nezhaddehghani  - Samira Doctor Primary Reg.
 196  Nikpour  - Gholamali - Primary Reg.
 197  Niksiyar  - Amirhossein - Primary Reg.
 198  Nordin  - Zaimuariffudin Shukri - Primary Reg.
 199  Nordin  - Zaimuariffudin shukri - Primary Reg.
 200  Nouralizade Khorrami  - Hanie MA Primary Reg.
 201  Nouri  - Ali - Primary Reg.
 202  Oj  - Sahar MA Primary Reg.
 203  Oliaee  - Mansureh Doctor Primary Reg.
 204  Paknejad  - Pouya MA Primary Reg.
 205  Pakravan  - Nafiseh Doctor Primary Reg.
 206  Parhamfar  - Zahra MA Primary Reg.
 207  Parhoon  - Kamal - Primary Reg.
 208  Parviz  - Koorosh PHD Primary Reg.
 209  Pasandeh  - Shahrbanoo MA Primary Reg.
 210  Pezeshkan  - Azam MA Primary Reg.
 211  Pircheraghali  - Maryam MA Primary Reg.
 212  Pirverdizadeh  - Tuba Expert Primary Reg.
 213  Poormohammadi  - Leyla MA Primary Reg.
 214  Qamar  - Roheen Doctor Primary Reg.
 215  Qamar  - Roheen - Primary Reg.
 216  Qamar  - Roheen Doctor Primary Reg.
 217  Qasemi  - Mahmud reza - Primary Reg.
 218  R  - M Doctor Complete Reg.
 219  Radaei  - Moussa Expert Primary Reg.
 220  Radman  - Narges - Primary Reg.
 221  Rahimi  - Fariborz - Primary Reg.
 222  Rahimi yeganeh  - Zahra MA Primary Reg.
 223  Rahimifar  - Parvane MA Primary Reg.
 224  Rahimy  - Ramin PHD Primary Reg.
 225  Rahmani Doqaruni  - Vahid - Primary Reg.
 226  Raiisi  - Fatteme - Primary Reg.
 227  Rajabi Chavarchi  - Zohreh MA Complete Reg.
 228  Rajabzadeh  - Saeideh MA Primary Reg.
 229  Rajabzadeh  - Syed Ahmad MA Primary Reg.
 230  RasekhMahand  - Mohammad - Primary Reg.
 231  Rashtbarian ojaghkandi  - Shabnam MA Complete Reg.
 232  Rasta  - Seyed Hossein - Primary Reg.
 233  Rezaei  - Mohammad - Primary Reg.
 234  Rezaei  - Maryam MA Primary Reg.
 235  Rezaeian  - Sahba - Primary Reg.
 236  Rezaeiasl  - Zahra - Complete Reg.
 237  Rezayi  - Saeed - Primary Reg.
 238  Riahi  - Ali - Complete Reg.
 239  Rigi  - Behzad - Primary Reg.
 240  Rohampour  - Kambiz - Primary Reg.
 241  Roohparvar  - Zahra MA Primary Reg.
 242  Roshani  - FERESHTEH MA Primary Reg.
 243  Saadatpour  - Fatemeh MA Primary Reg.
 244  Saatchian  - Erfan MA Primary Reg.
 245  Sabahi  - Faranak - Primary Reg.
 246  Sabounchi  - Ali - Primary Reg.
 247  Sabramiz  - Abolfazl - Primary Reg.
 248  Sabzi  - Sara MA Primary Reg.
 249  Sadeghi  - Meysam - Primary Reg.
 250  Sadeghi  - Behzad Expert Complete Reg.
 251  Sadeghnejd Tabrizi  - Hamidreza Expert Primary Reg.
 252  Sadeghzadeh  - Reza MA Primary Reg.
 253  Sadi  - Soleiman MA Primary Reg.
 254  Saeedi  - Hamid MA Primary Reg.
 255  Safavimanesh  - Farzaneh - Primary Reg.
 256  Saffarian  - Arezoo - Complete Reg.
 257  Safi  - Naser Doctor Complete Reg.
 258  Sahraei  - Hedayat - Primary Reg.
 259  Sajadinezhad  - Marzieh Sadat - Primary Reg.
 260  Saliminia  - Fereshteh MA Primary Reg.
 261  Samie taeime  - Mahnaz MA Primary Reg.
 262  Samimifar  - Marzie MA Primary Reg.
 263  Saneie Moghadam  - Maryam Doctor Primary Reg.
 264  Saremi  - Mahnaz - Primary Reg.
 265  Sarvandi  - Akram MA Primary Reg.
 266  Sayadi  - Masoud - Primary Reg.
 267  Schlatter  - Thomas - Primary Reg.
 268  Sedaghatkish khoshkbejari  - Mohsen MA Primary Reg.
 269  Sepahvand  - Tooraj - Primary Reg.
 270  Shabani Hamidabadi  - Mahmoud MA Primary Reg.
 271  Shah  - Alize Doctor Primary Reg.
 272  Shahidani  - Somayeh - Complete Reg.
 273  Shahraki  - Fazlollah MA Primary Reg.
 274  Shahriary  - Shaghayegh Expert Primary Reg.
 275  Shakibafard  - Fatemeh MA Primary Reg.
 276  Shamshiri  - Malihe MA Primary Reg.
 277  Sharifi  - Sarvenaz MA Primary Reg.
 278  Sharifian  - MohammadHasan MA Primary Reg.
 279  Sima  - Sepehr - Primary Reg.
 280  Simani  - Leila - Primary Reg.
 281  Sirous Azar  - Raana Expert Primary Reg.
 282  Sisakhti  - Minoo MA Primary Reg.
 283  Sohrabi  - Ahmad - Primary Reg.
 284  Soltani  - Mohammad Ali MA Complete Reg.
 285  Soltanipour  - Sepideh MA Primary Reg.
 286  Soltanipour  - Masoumeh MA Primary Reg.
 287  TAHAN BIDGOLI  - NARJES MA Primary Reg.
 288  Tahmasb  - Soheila MA Primary Reg.
 289  Takini  - Sara MA Primary Reg.
 290  Tamannaeifar  - Shima - Primary Reg.
 291  Tarsaie  - Mahvash MA Primary Reg.
 292  Thomas  - Schlatter Doctor Primary Reg.
 293  Torabi Nikjeh  - Majid Doctor Primary Reg.
 294  Vafaei  - Mohammad reza - Primary Reg.
 295  Vafaei  - Abbas Ali - Primary Reg.
 296  Vafaei shooshtari  - Shirin MA Primary Reg.
 297  Vaghef  - Ladan - Primary Reg.
 298  Vakili  - Samira - Primary Reg.
 299  Vishteh  - Mohadeseh - Primary Reg.
 300  Yousefian  - Bahareh MA Primary Reg.
 301  Yousofizadeh  - Daryoush MA Primary Reg.
 302  Zakeri  - Mehdi Doctor Complete Reg.
 303  Zamani Sani  - Seyed Hojjat - Primary Reg.
 304  Zardari  - Baqar Ali Doctor Primary Reg.
 305  Zare  - Reyhaneh - Primary Reg.
 306  Zareei  - Sirvan MA Primary Reg.
 307  Zarrin  - Farzaneh MA Primary Reg.
 308  Zia  - Mohammad Javad - Primary Reg.
 309  Zolfaghari  - Golnaz - Primary Reg.

  Number of Complete Reg:21ورود اعضا
فرم ثبت نام در کنگره راهنمای ارسال خلاصه مقاله لیست کارگاه های کنگره معرفی کنگره
درباره ایران
اخبار
پیام ها
سمپوزیوم مبانی عصبی

دانشجویان، اساتید، محققان و همکاران فرهیخته محترم

با استعانت از درگاه حضرت حق مایه بسی خوشوقتی است که برگزاری هشتمین همایش بین‏المللی علوم شناختی که در تاریخ 27 الی 29 فروردین ماه سال 1399 در سالن همایشهای ابوریحان دانشگاه شهید بهشتی برگزار خواهد شد را اعلام نمایم.

بدون تردید برگزاری این همایش علمی با حضور فرهیختگان و صاحبنظران برجسته خارجی و داخلی و نیز جوانان محقق و دانشجویان عزیز، فرصت کم نظیری را فراهم می کند تا دستاوردهای ارزشمند علمی اعم از پژوهش‏های بنیادی و یا مطالعات کاربردی را در قالب محورهای همایش در اختیار علاقمندان قرار دهند.

همانطور که مستحضرید علوم شناختی شاهراه تلاقی علوم مختلف مانند علوم اعصاب، شاخه‏های مختلف پزشکی (مانند تصویربرداری مغزی، روانپزشکی، پزشکی سالمندان و...)، علوم مهندسی و رایانه، زبان شناسی شناختی، فلسفه ذهن، آموزش و پرورش شناختی، روانشناسی شناختی، شناخت اجتماعی و ... می باشد. از این رو فرصتی است تا طیف وسیعی از متخصصان رشته های مذکور به بحث و تبادل نظر، و نقد و بررسی یافته‏های علمی بپردازند. چنین تعاملات علمی بدون شک زمینه ساز طرح ایده‏های نو برای انجام پژوهشهای آتی و همکاریهای میان رشته‏ای می گردد. علاوه بر این فرصت مغتمی برای همکاریهای علمی بین‏المللی و میان دانشگاهی فراهم می گردد تا از این رهگذر شاهد رشد و شکوفایی درخور و مناسب دانشجویان و محققان از یک طرف و نزدیک شدن به مرزهای دانش از طرف دیگرد باشیم. تداوم این روند در گذر زمان موجب خواهد شد تا دانشگاهها، مراکز علمی و متخصصان نقش خود را در ارتقاء دانش علوم شناختی به نحو شایسته ایفا نمایند.

در هشتمین همایش بین‏المللی علوم شناختی مباحث علمی و پژوهشی در قالب سخنرانیهای کلیدی، میزگرد‏های علمی، ارائه مقالات به صورت سخنرانی و پوستر، کارگاههای آموزشی توسط محققین خارجی و داخلی ارائه خواهد شد.

این همایش توسط موسسه آموزش عالی علوم شناختی با همراهی ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی و دانشگاه شهید بهشتی و نیز همکاری دانشگاهها و نهادهای علمی و پژوهشی مختلف کشور برگزار می گردد که از مشارکت همه آنها صمیمانه سپاسگزاری می گردد.

اینجانب ضمن تشکر از برگزار کنندگان همایش، اطمینان دارم حضور و مشارکت کلیه اساتید، متخصصان و دانشجویان عرصه های مرتبط زمینه را برای تحقق اهداف عالی همایش در دستیابی به همکاریهای گسترده میان رشته‏ای و دانشگاهی و حرکت در مرزهای دانش فراهم خواهد کرد.

دکتر علیرضا مرادی

رئیس هشتمین همایش بین المللی علوم شناختی

پژوهشگران محترم

این افتخار را داریم که تمامی دانشمندان و محققین در حوزه علوم شناختی را به هشتمین همایش بین المللی علوم شناختی دعوت نماییم. این همایش توسط موسسه آموزش عالی علوم شناختی با همراهی دانشگاه شهید بهشتی در تاریخ 27 الی 29 فروردین ماه 1399برگزار خواهد شد.

در این رویداد علمی حوزه های مختلف علوم شناختی از جمله روانشناسی شناختی، علوم اعصاب شناختی، مدل سازی شناختی، زبان شناسی شناختی، آموزش و پرورش شناختی و فلسفه ذهن توسط دانشمندان و محققین ملی و بین المللی مورد بحث قرار خواهد گرفت.

از طرف دیگر مقالات تحقیقی بسیاری در قالب سمپوزیوم های متعدد و پوستر نیز توسط محققین ارائه خواهد شد. همچنین بخش قابل توجهی از همایش به میزگردهایی که توسط اندیشمندان حوزه علوم شناختی برگزار خواهد شد اختصاص یافته است. امید است که این رویداد علمی سه روزه مورد استفاده دانشجویان، محققین و دانشمندان علوم شناختی قرار گیرد. 

دکتر مهدی تهرانی دوست

دکتر رضا خسروآبادی

 

دبیران علمی هشتمین همایش بین المللی علوم شناختی

 

 

 

حامیان کنگره
آمار بازديدها
تماس با ما
روز شمار
امروز 91
ماه جاری 6838
کل مراجعات 75528
دبیرخانه علمی: مؤسسه آموزش عالی علوم شناختی
تلفن: 76291130-021