تعویق تاریخ برگزاری هشتمین همایش بین المللی علوم شناختی       آخرین تمدید مهلت ارسال مقاله تا 15 اسفند ماه       فراخوان مقاله   صفحه اصلی   فرم ثبت نام   تماس با ما     English
ثبت نام شدگان کنگره Congress pre registered
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z All

RowFamily - NameGradeReg. Status
 1  Abasian  - Mina - Primary Reg.
 2  Abazari  - Kobra - Primary Reg.
 3  Abbasi  - Maryam - Complete Reg.
 4  Abbasi  - Fatemeh - Primary Reg.
 5  Abbasilou  - Mariya MA Primary Reg.
 6  Abdollahi  - Mohammad Amin MA Primary Reg.
 7  Afrashi  - Azita - Primary Reg.
 8  Afshoun  - Soroush - Primary Reg.
 9  Afzalinia  - Mehdi MA Primary Reg.
 10  Aghili  - Mojtaba - Primary Reg.
 11  Ahmadi  - Shamseddin - Primary Reg.
 12  Ahmadikia  - Mohammad MA Primary Reg.
 13  Ahmadiyan shlchi  - Kourosh - Primary Reg.
 14  Ajorlo  - Elham MA Primary Reg.
 15  Akbari Chermahini  - Soghra - Primary Reg.
 16  Aliabadian  - Rojina - Primary Reg.
 17  Alimohammadi  - Fatemeh MA Primary Reg.
 18  Alinejad  - Zahra MA Primary Reg.
 19  Alioghli  - Bahar MA Primary Reg.
 20  Aminabadi  - Zahra - Primary Reg.
 21  Amirpour  - Borzoo - Primary Reg.
 22  Amohashemi  - Elahe Doctor Primary Reg.
 23  Arezoomandan  - Reza - Primary Reg.
 24  Asadi  - Seyed ehsan - Primary Reg.
 25  Asareh  - Mina MA Primary Reg.
 26  Asayesh  - Vahid Doctor Primary Reg.
 27  Asgari  - Erfan - Primary Reg.
 28  Asgharian asl  - Fatemeh MA Primary Reg.
 29  Ashna  - Amir Hossein - Primary Reg.
 30  Azadi  - Maryam MA Complete Reg.
 31  Bahrami Khorshid  - Sahar - Primary Reg.
 32  Bakhtiary javan  - Sadegh MA Primary Reg.
 33  Bakhtiyar  - Anahid Doctor Primary Reg.
 34  Bamshadi  - Parsa - Primary Reg.
 35  Banaeian  - Hossien - Primary Reg.
 36  Banihashemi  - Seyed Mohsen - Primary Reg.
 37  Baniyaghoob  - Reyhane - Primary Reg.
 38  Barkhordari  - Ramazan - Primary Reg.
 39  Bathaeian  - Seyed sepehr - Primary Reg.
 40  Beheshti  - Siamak - Primary Reg.
 41  Behroozi  - Mostafa - Primary Reg.
 42  Behzadnia  - Amin MA Primary Reg.
 43  Beigizadeh  - Shiva MA Primary Reg.
 44  Bejarzehi  - Shirin MA Primary Reg.
 45  Biglari  - Samaneh Doctor Primary Reg.
 46  Boazar  - Ali - Primary Reg.
 47  Bokharaei  - Saleheh - Primary Reg.
 48  Borhani  - Khatereh - Primary Reg.
 49  Bozorgi  - Gooya Expert Primary Reg.
 50  Conteh  - Abu Bakarr Doctor Primary Reg.
 51  Daliri  - Seyed Hamid MA Primary Reg.
 52  Darzi  - Ghasem - Primary Reg.
 53  Darzi  - Ghasem Doctor Primary Reg.
 54  Dasmeh  - Ali Expert Primary Reg.
 55  Dehghani  - Batoul MA Primary Reg.
 56  Dehghani  - Zobeideh MA Primary Reg.
 57  Dehnavi  - Farangis MA Primary Reg.
 58  Delparish  - Mehran - Primary Reg.
 59  Diyanati  - Masoumeh - Primary Reg.
 60  Dolatabadi  - Mina MA Primary Reg.
 61  Dorosti  - Sarshar MA Primary Reg.
 62  Ebadi  - Ahmad Doctor Primary Reg.
 63  Ebrahimighiri  - Mohaddeseh - Primary Reg.
 64  Emami  - Sayed rahmat MA Primary Reg.
 65  Emsaki  - Golita - Primary Reg.
 66  Erfaninia  - Hossein MA Primary Reg.
 67  Esfandiari  - Laleh - Primary Reg.
 68  Esmaeilinasab  - Maryam - Primary Reg.
 69  FADAEI KERMANI  - MOHAMMA HOSEIN MA Primary Reg.
 70  Fadaeimoghadam heydarabadi  - Mahshad - Primary Reg.
 71  Fallahian  - Hossein MA Complete Reg.
 72  Farahani  - Masoumeh - Primary Reg.
 73  Farmani  - Elahe MA Primary Reg.
 74  Fatahi  - Reza - Primary Reg.
 75  Fathirezaie  - Zahra - Primary Reg.
 76  Fathollahi koche  - Ahmad - Primary Reg.
 77  Feyzabadi  - Razie MA Primary Reg.
 78  Fiuzi  - Abolhasan - Complete Reg.
 79  Fotoohiardakany  - Mohammadamin - Primary Reg.
 80  Gahvechi Amiri  - Zahra - Primary Reg.
 81  Ganji  - Nima - Primary Reg.
 82  Ghalichi  - Ghazaleh - Primary Reg.
 83  Ghanavati Nejad  - Maryam MA Complete Reg.
 84  Ghasemi  - Fatemeh - Primary Reg.
 85  Ghasisin  - Leila - Primary Reg.
 86  Ghiasian  - Maryam - Primary Reg.
 87  Ghobadi  - Raheleh - Primary Reg.
 88  Gholami  - Sina - Primary Reg.
 89  Gholizadeh  - Sara Expert Primary Reg.
 90  Ghorbani  - Sajjad Expert Primary Reg.
 91  Ghorbani  - Setayesh MA Primary Reg.
 92  Ghorbanian  - Elham - Primary Reg.
 93  Golestan Hashemi  - Sayed Mahdi - Primary Reg.
 94  Golmoradi  - Azin Doctor Primary Reg.
 95  Golriz  - Setareh - Complete Reg.
 96  Golshaie  - Ramin - Primary Reg.
 97  Goudarzi  - Iran - Primary Reg.
 98  Hadizadeh  - Majid Expert Primary Reg.
 99  Hadjighassem  - Mahmoudreza - Primary Reg.
 100  Hafezi bakhtiari  - Ghazale MA Primary Reg.
 101  Haghani  - Sobhan Doctor Primary Reg.
 102  Haghighatfard  - Arvin Doctor Primary Reg.
 103  Hakimirad  - Elham - Primary Reg.
 104  Hamedi  - Zahra MA Primary Reg.
 105  Hamedi Shirvan  - Zahra - Primary Reg.
 106  Hamidi  - Farideh - Primary Reg.
 107  Hashmei  - Zahra - Primary Reg.
 108  Hatami  - Ghazal - Complete Reg.
 109  Heravi  - Mojtaba MA Primary Reg.
 110  Homayounfar  - Morteza MA Primary Reg.
 111  Homayouni  - Ali Reza - Primary Reg.
 112  Hoseini  - Masoome MA Primary Reg.
 113  Hoseinpourfard  - Mohammadjavad - Primary Reg.
 114  Hosseini  - Fatemeh sadat MA Primary Reg.
 115  Hosseini  - Seyed esmaeil - Primary Reg.
 116  Jafarnia  - Vahid MA Complete Reg.
 117  Jahromy  - Fateme - Primary Reg.
 118  Jalilzad  - Marzieh MA Primary Reg.
 119  Jasby  - Mostafa MA Primary Reg.
 120  Jessri  - Neda MA Primary Reg.
 121  Jonadiepour  - Fatemeh - Primary Reg.
 122  Kadkhoda  - Mohammad MA Primary Reg.
 123  Kafi  - Faezeh - Primary Reg.
 124  Kaka  - Fateme MA Primary Reg.
 125  Kakoee  - Fatemeh MA Primary Reg.
 126  Kalate jari  - Mehrdad MA Primary Reg.
 127  Kalhori  - Fatemeh Expert Primary Reg.
 128  Kamari  - Elahe - Primary Reg.
 129  Kamran  - Leila MA Primary Reg.
 130  Kareem  - Ali - Primary Reg.
 131  Karimi  - Negar MA Primary Reg.
 132  Karimi  - Zaynab MA Primary Reg.
 133  Karimi  - Yaser Expert Primary Reg.
 134  Karimi  - Zakaria MA Primary Reg.
 135  Kashani Vahid  - Maryam MA Primary Reg.
 136  Kashani Vahid  - Leila - Primary Reg.
 137  Kaviani  - Ehsan Doctor Primary Reg.
 138  Kavyanpoor  - Zhila Doctor Primary Reg.
 139  Kazemi  - Kamran - Primary Reg.
 140  Kazemitabar  - Maedeh - Primary Reg.
 141  Kazemitabar  - Maedeh - Primary Reg.
 142  Khaleghi  - Mohammad Reza - Primary Reg.
 143  Khalili  - Leili MA Primary Reg.
 144  Khalilian  - Hajar MA Primary Reg.
 145  Khan  - Azizuddin - Primary Reg.
 146  Khan  - Azizuddin - Primary Reg.
 147  Khanipour  - Hamid - Primary Reg.
 148  Khanlari  - Reza MA Primary Reg.
 149  Khanlari  - ‌Reza MA Primary Reg.
 150  Kharazmi  - Khatereh MA Primary Reg.
 151  Khayyat Naghadehi  - Ayda MA Primary Reg.
 152  Khodashenas Firuzabadi  - Neda - Primary Reg.
 153  L  - L Doctor Primary Reg.
 154  Lotfali  - Saadi MA Primary Reg.
 155  Lotfi  - ALI Doctor Primary Reg.
 156  Lotfi  - Rezvan MA Primary Reg.
 157  Madanian  - Latifehossadat - Primary Reg.
 158  Mahjub  - Hassan - Primary Reg.
 159  Mahmoodabadi  - Nargol - Primary Reg.
 160  Mahmoudi  - Forogh MA Primary Reg.
 161  Mahmoudi Kouchacksaraei  - Ali Asghar MA Primary Reg.
 162  Majdabadi  - Fatemeh MA Primary Reg.
 163  Majidi  - Amirhossein Expert Primary Reg.
 164  Maleknia  - Amir Expert Primary Reg.
 165  Mali  - Esfandiar Doctor Primary Reg.
 166  Mazaheri  - Maryam MA Primary Reg.
 167  Mazarian  - Alireza - Primary Reg.
 168  Mehrabinejad  - Mohammad Mehdi Doctor Primary Reg.
 169  Mehrpour  - Zahra - Primary Reg.
 170  Mirabolfathi  - Vida sadat - Primary Reg.
 171  MIRZAPOURGHAZVINI  - BAHAREH MA Primary Reg.
 172  Moattari  - Mehrnaz - Primary Reg.
 173  Moazzen  - Mahdi MA Primary Reg.
 174  Moghtadaei  - Nasrin MA Primary Reg.
 175  Mohajeri  - Marzieh MA Primary Reg.
 176  Mohammad Hoseini  - Sara MA Primary Reg.
 177  Mohammad pour kargar  - Hossain - Primary Reg.
 178  Mohammadi  - Zahra - Primary Reg.
 179  Mohammadi  - Safar MA Primary Reg.
 180  Mohammadian  - Javad MA Primary Reg.
 181  Mohammadzadeh  - Sahar - Primary Reg.
 182  Mohammadzadeh  - Azar MA Primary Reg.
 183  Mokarrambakhtajerdi  - Afsaneh MA Primary Reg.
 184  Mokhtarzadeh  - Marziyeh Expert Primary Reg.
 185  Montahaee dehka  - Tahereh MA Primary Reg.
 186  Moradi madadlou  - Zahra MA Primary Reg.
 187  Mousavi  - Hanzaleh MA Primary Reg.
 188  Nahid  - Fatemeh MA Primary Reg.
 189  Najafian soomeh  - Amin MA Primary Reg.
 190  Narimani  - Bahareh MA Primary Reg.
 191  Nasiri  - Mohsen Expert Primary Reg.
 192  Nejat  - Pegah - Primary Reg.
 193  Nezhaddehghani  - Samira Doctor Primary Reg.
 194  Nikpour  - Gholamali - Primary Reg.
 195  Niksiyar  - Amirhossein - Primary Reg.
 196  Nordin  - Zaimuariffudin Shukri - Primary Reg.
 197  Nordin  - Zaimuariffudin shukri - Primary Reg.
 198  Nouralizade Khorrami  - Hanie MA Primary Reg.
 199  Nouri  - Ali - Primary Reg.
 200  Oj  - Sahar MA Primary Reg.
 201  Oliaee  - Mansureh Doctor Primary Reg.
 202  Paknejad  - Pouya MA Primary Reg.
 203  Pakravan  - Nafiseh Doctor Primary Reg.
 204  Parhamfar  - Zahra MA Primary Reg.
 205  Parhoon  - Kamal - Primary Reg.
 206  Parviz  - Koorosh PHD Primary Reg.
 207  Pasandeh  - Shahrbanoo MA Primary Reg.
 208  Pezeshkan  - Azam MA Primary Reg.
 209  Pircheraghali  - Maryam MA Primary Reg.
 210  Pirverdizadeh  - Tuba Expert Primary Reg.
 211  Poormohammadi  - Leyla MA Primary Reg.
 212  Qamar  - Roheen Doctor Primary Reg.
 213  Qamar  - Roheen Doctor Primary Reg.
 214  Qamar  - Roheen - Primary Reg.
 215  Qasemi  - Mahmud reza - Primary Reg.
 216  R  - M Doctor Complete Reg.
 217  Radaei  - Moussa Expert Primary Reg.
 218  Radman  - Narges - Primary Reg.
 219  Rahimi  - Fariborz - Primary Reg.
 220  Rahimi yeganeh  - Zahra MA Primary Reg.
 221  Rahimifar  - Parvane MA Primary Reg.
 222  Rahimy  - Ramin PHD Primary Reg.
 223  Rahmani Doqaruni  - Vahid - Primary Reg.
 224  Raiisi  - Fatteme - Primary Reg.
 225  Rajabi Chavarchi  - Zohreh MA Complete Reg.
 226  Rajabzadeh  - Saeideh MA Primary Reg.
 227  Rajabzadeh  - Syed Ahmad MA Primary Reg.
 228  RasekhMahand  - Mohammad - Primary Reg.
 229  Rashtbarian ojaghkandi  - Shabnam MA Complete Reg.
 230  Rasta  - Seyed Hossein - Primary Reg.
 231  Rezaei  - Mohammad - Primary Reg.
 232  Rezaei  - Maryam MA Primary Reg.
 233  Rezaeian  - Sahba - Primary Reg.
 234  Rezaeiasl  - Zahra - Complete Reg.
 235  Rezayi  - Saeed - Primary Reg.
 236  Riahi  - Ali - Complete Reg.
 237  Rigi  - Behzad - Primary Reg.
 238  Rohampour  - Kambiz - Primary Reg.
 239  Roohparvar  - Zahra MA Primary Reg.
 240  Roshani  - FERESHTEH MA Primary Reg.
 241  Saadatpour  - Fatemeh MA Primary Reg.
 242  Saatchian  - Erfan MA Primary Reg.
 243  Sabahi  - Faranak - Primary Reg.
 244  Sabounchi  - Ali - Primary Reg.
 245  Sabramiz  - Abolfazl - Primary Reg.
 246  Sabzi  - Sara MA Primary Reg.
 247  Sadeghi  - Meysam - Primary Reg.
 248  Sadeghi  - Behzad Expert Complete Reg.
 249  Sadeghzadeh  - Reza MA Primary Reg.
 250  Sadi  - Soleiman MA Primary Reg.
 251  Saeedi  - Hamid MA Primary Reg.
 252  Safavimanesh  - Farzaneh - Primary Reg.
 253  Saffarian  - Arezoo - Complete Reg.
 254  Safi  - Naser Doctor Complete Reg.
 255  Sahraei  - Hedayat - Primary Reg.
 256  Sajadinezhad  - Marzieh Sadat - Primary Reg.
 257  Saliminia  - Fereshteh MA Primary Reg.
 258  Samie taeime  - Mahnaz MA Primary Reg.
 259  Samimifar  - Marzie MA Primary Reg.
 260  Saneie Moghadam  - Maryam Doctor Primary Reg.
 261  Saremi  - Mahnaz - Primary Reg.
 262  Sarvandi  - Akram MA Primary Reg.
 263  Sayadi  - Masoud - Primary Reg.
 264  Schlatter  - Thomas - Primary Reg.
 265  Sedaghatkish khoshkbejari  - Mohsen MA Primary Reg.
 266  Sepahvand  - Tooraj - Primary Reg.
 267  Shabani Hamidabadi  - Mahmoud MA Primary Reg.
 268  Shah  - Alize Doctor Primary Reg.
 269  Shahidani  - Somayeh - Complete Reg.
 270  Shahraki  - Fazlollah MA Primary Reg.
 271  Shahriary  - Shaghayegh Expert Primary Reg.
 272  Shakibafard  - Fatemeh MA Primary Reg.
 273  Shamshiri  - Malihe MA Primary Reg.
 274  Sharifi  - Sarvenaz MA Primary Reg.
 275  Sharifian  - MohammadHasan MA Primary Reg.
 276  Sima  - Sepehr - Primary Reg.
 277  Simani  - Leila - Primary Reg.
 278  Sirous Azar  - Raana Expert Primary Reg.
 279  Sisakhti  - Minoo MA Primary Reg.
 280  Sohrabi  - Ahmad - Primary Reg.
 281  Soltani  - Mohammad Ali MA Complete Reg.
 282  Soltanipour  - Sepideh MA Primary Reg.
 283  Soltanipour  - Masoumeh MA Primary Reg.
 284  TAHAN BIDGOLI  - NARJES MA Primary Reg.
 285  Tahmasb  - Soheila MA Primary Reg.
 286  Takini  - Sara MA Primary Reg.
 287  Tamannaeifar  - Shima - Primary Reg.
 288  Tarsaie  - Mahvash MA Primary Reg.
 289  Thomas  - Schlatter Doctor Primary Reg.
 290  Torabi Nikjeh  - Majid Doctor Primary Reg.
 291  Vafaei  - Mohammad reza - Primary Reg.
 292  Vafaei  - Abbas Ali - Primary Reg.
 293  Vafaei shooshtari  - Shirin MA Primary Reg.
 294  Vaghef  - Ladan - Primary Reg.
 295  Vakili  - Samira - Primary Reg.
 296  Vishteh  - Mohadeseh - Primary Reg.
 297  Yousefian  - Bahareh MA Primary Reg.
 298  Yousofizadeh  - Daryoush MA Primary Reg.
 299  Zakeri  - Mehdi Doctor Complete Reg.
 300  Zamani Sani  - Seyed Hojjat - Primary Reg.
 301  Zardari  - Baqar Ali Doctor Primary Reg.
 302  Zare  - Reyhaneh - Primary Reg.
 303  Zareei  - Sirvan MA Primary Reg.
 304  Zarrin  - Farzaneh MA Primary Reg.
 305  Zia  - Mohammad Javad - Primary Reg.

  Number of Complete Reg:19ورود اعضا
فرم ثبت نام در کنگره راهنمای ارسال خلاصه مقاله لیست کارگاه های کنگره معرفی کنگره
درباره ایران
اخبار
پیام ها
سمپوزیوم مبانی عصبی

دانشجویان، اساتید، محققان و همکاران فرهیخته محترم

با استعانت از درگاه حضرت حق مایه بسی خوشوقتی است که برگزاری هشتمین همایش بین‏المللی علوم شناختی که در تاریخ 27 الی 29 فروردین ماه سال 1399 در سالن همایشهای ابوریحان دانشگاه شهید بهشتی برگزار خواهد شد را اعلام نمایم.

بدون تردید برگزاری این همایش علمی با حضور فرهیختگان و صاحبنظران برجسته خارجی و داخلی و نیز جوانان محقق و دانشجویان عزیز، فرصت کم نظیری را فراهم می کند تا دستاوردهای ارزشمند علمی اعم از پژوهش‏های بنیادی و یا مطالعات کاربردی را در قالب محورهای همایش در اختیار علاقمندان قرار دهند.

همانطور که مستحضرید علوم شناختی شاهراه تلاقی علوم مختلف مانند علوم اعصاب، شاخه‏های مختلف پزشکی (مانند تصویربرداری مغزی، روانپزشکی، پزشکی سالمندان و...)، علوم مهندسی و رایانه، زبان شناسی شناختی، فلسفه ذهن، آموزش و پرورش شناختی، روانشناسی شناختی، شناخت اجتماعی و ... می باشد. از این رو فرصتی است تا طیف وسیعی از متخصصان رشته های مذکور به بحث و تبادل نظر، و نقد و بررسی یافته‏های علمی بپردازند. چنین تعاملات علمی بدون شک زمینه ساز طرح ایده‏های نو برای انجام پژوهشهای آتی و همکاریهای میان رشته‏ای می گردد. علاوه بر این فرصت مغتمی برای همکاریهای علمی بین‏المللی و میان دانشگاهی فراهم می گردد تا از این رهگذر شاهد رشد و شکوفایی درخور و مناسب دانشجویان و محققان از یک طرف و نزدیک شدن به مرزهای دانش از طرف دیگرد باشیم. تداوم این روند در گذر زمان موجب خواهد شد تا دانشگاهها، مراکز علمی و متخصصان نقش خود را در ارتقاء دانش علوم شناختی به نحو شایسته ایفا نمایند.

در هشتمین همایش بین‏المللی علوم شناختی مباحث علمی و پژوهشی در قالب سخنرانیهای کلیدی، میزگرد‏های علمی، ارائه مقالات به صورت سخنرانی و پوستر، کارگاههای آموزشی توسط محققین خارجی و داخلی ارائه خواهد شد.

این همایش توسط موسسه آموزش عالی علوم شناختی با همراهی ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی و دانشگاه شهید بهشتی و نیز همکاری دانشگاهها و نهادهای علمی و پژوهشی مختلف کشور برگزار می گردد که از مشارکت همه آنها صمیمانه سپاسگزاری می گردد.

اینجانب ضمن تشکر از برگزار کنندگان همایش، اطمینان دارم حضور و مشارکت کلیه اساتید، متخصصان و دانشجویان عرصه های مرتبط زمینه را برای تحقق اهداف عالی همایش در دستیابی به همکاریهای گسترده میان رشته‏ای و دانشگاهی و حرکت در مرزهای دانش فراهم خواهد کرد.

دکتر علیرضا مرادی

رئیس هشتمین همایش بین المللی علوم شناختی

پژوهشگران محترم

این افتخار را داریم که تمامی دانشمندان و محققین در حوزه علوم شناختی را به هشتمین همایش بین المللی علوم شناختی دعوت نماییم. این همایش توسط موسسه آموزش عالی علوم شناختی با همراهی دانشگاه شهید بهشتی در تاریخ 27 الی 29 فروردین ماه 1399برگزار خواهد شد.

در این رویداد علمی حوزه های مختلف علوم شناختی از جمله روانشناسی شناختی، علوم اعصاب شناختی، مدل سازی شناختی، زبان شناسی شناختی، آموزش و پرورش شناختی و فلسفه ذهن توسط دانشمندان و محققین ملی و بین المللی مورد بحث قرار خواهد گرفت.

از طرف دیگر مقالات تحقیقی بسیاری در قالب سمپوزیوم های متعدد و پوستر نیز توسط محققین ارائه خواهد شد. همچنین بخش قابل توجهی از همایش به میزگردهایی که توسط اندیشمندان حوزه علوم شناختی برگزار خواهد شد اختصاص یافته است. امید است که این رویداد علمی سه روزه مورد استفاده دانشجویان، محققین و دانشمندان علوم شناختی قرار گیرد. 

دکتر مهدی تهرانی دوست

دکتر رضا خسروآبادی

 

دبیران علمی هشتمین همایش بین المللی علوم شناختی

 

 

 

حامیان کنگره
آمار بازديدها
تماس با ما
روز شمار
امروز 212
ماه جاری 1413
کل مراجعات 65682
دبیرخانه علمی: مؤسسه آموزش عالی علوم شناختی
تلفن: 76291130-021